Svet-Stranek.cz
Likvidace strojního zařízení ,řezáním plamenem provádíme od-železnění objektů,apod...
Kovošrot-Kralupy Likvidace železa,kovů a kabelů.

Reference:Likvidace strojního zařízení ,řezáním plamenem provádíme od-železnění objektů,apod...

Reference

Činnost firmy se datuje od roku 1995 kdy byla firmě udělena koncesní listina Nakládání s odpady a souhlas Okresního úřadu životního prostředí. Od roku 2003 se firma úspěšně specializuje na likvidace technologických celků strojního zařízení.

V roce 2008 jsme se úspěšně podíleli při rekonstrukci Národně - technického muzea v Praze.